Woensdag 7 december

CineCity, Spuikomweg 1 te Vlissingen

Spreker: Petra Stienen

Verschil als kans

Petra Stienen is opgegroeid in Roermond, op de Donderberg. Zij studeerde Arabische- en Midden-Oosten studies en was tien jaar werkzaam als diplomaat op Nederlandse ambassades in Caïro en Damascus. Nu is ze publiciste, zelfstandig adviseur en Arabiste.

Haar kracht ligt in het verbinden van mensen op basis van hun eigen verhalen en drijfveren. Ze geeft strategisch advies over beeldvorming en communicatie, persoonlijk leiderschap en diversiteit.  Daarnaast geeft zij regelmatig politiek commentaar in nationale en internationale media over de Arabische wereld, diplomatie en mensenrechten. Ze is één dag per week senator voor D66.

Wees een veerman of veervrouw
 
Juist nu er veel discussie is over gescheiden werelden en verschil tussen mensen in onze samenleving hoopt  Petra Stienen dat meer leiders de rol van veerman of -vrouw op zich nemen. Omdat er verbinders nodig zijn, dichtbij in de wijk of eigen stad én in de top van organisaties.

Met haar ervaring als voormalig diplomaat in de Arabische wereld  draagt zij bij aan de discussie over wederzijdse beeldvorming tussen het Westen en het Oosten, mensenrechten, omgang met verschillen en leiderschap in de 21e eeuw.

Tijdens de Spir-id bijeenkomst op 7 december vertelt zij ons vanuit haar persoonlijke ervaring over haar visie op de tweedeling in de samenleving, wat zij geleerd heeft van de Arabische wereld en de complexiteit daarvan. Dat beslissingen en gebeurtenissen daar grote maatschappelijke en economische gevolgen kunnen hebben op Nederland en de kans op een duurzame ontwikkeling van onze samenleving in de weg kunnen staan.

Maar ook vertelt ze hoe Nederland de afgelopen jaren is veranderd en hoe het leven en werken met diverse culturen juist een kans kan bieden. Hoe we samen de oversteek kunnen maken om verschillende werelden samen te brengen. Een wereld waarin we veel kunnen brengen, maar ook heel veel van elkaar kunnen leren!

Petra Stienen is een verbinder
Petra schrijft o.a. voor NRC Handelsblad,  heeft een column in De Limburger en treedt regelmatig op als commentator in radio- en tv-programma's.  Ook schreef ze verschillende boeken over de Arabische wereld . Ze won diverse prijzen. Dit jaar nog de Aletta Jacobsprijs omdat ze de stem van vrouwen in en buiten Nederland doorgeeft en versterkt. In 2013 ontving ze de Inspiratieprijs 2013 van het Prins Bernard Cultuurfonds Limburg voor haar inspirerende manier waarop ze als publiciste en verteller culturen weet te verbinden.

Petra Stienen schreef diverse boeken waaronder ‘Dromen van een Arabische Lente’ en ‘Het andere Arabische geluid’. In haar laatste boek ‘Terug naar de Donderberg’ schetst ze een beeld van de behoeften en kansen die leven in een multiculturele wijk opleveren.

TERUG NAAR DE DONDERBERG
In 1984 verlaat Petra Stienen de Roermondse wijk de Donderberg en zet de eerste stappen richting Arabische wereld. Dertig jaar later keert ze terug naar deze wijk van haar jeugd. Wat is er geworden van de Donderberg, waar inmiddels mensen vanuit de hele wereld hun thuis hebben gevonden? Hoe gaan bewoners, politici en media om met vragen over identiteit, migratie en participatie? In dit boek ontmoet Petra Stienen tal van bewoners met bijzondere verhalen. Zoals Joke en Karel, vol liefde voor carnaval en de wijk. De Somalische vluchtelinge Salada en haar ambitieuze dochter Amal. En voetbaltrainer Chaib, die wil dat alle jongeren een kans krijgen, of ze nu Mohammed of Marcel, Amina of Annemarie heten. De spannende mix van culturen en geloven, van Limburgers, Hollanders, migranten, asielzoekers en andere buitenstaanders biedt veel kansen. In Terug naar de Donderberg laten de bewoners zien dat ondanks alle problemen en tegenkrachten samenleven in een wereldwijk mogelijk is.

 Voucher Petra Stienen

Programma

Ontvangst 15.15 - 15.45 uur
Petra Stienen
16.00 - 17.00 uur
Ontmoeten & communiceren 17.00 - 18.00 uur