spacer
HZ University of Applied Sciences vorige / volgende

HZ University of Applied Sciences is de beste hogeschool van Nederland volgens de Keuzegids hbo Voltijd 2014. We leiden hoogwaardig gekwalificeerde bachelors op. Hiermee vervullen we een belangrijke maatschappelijke en economische rol in de ontwikkeling van Zuidwest-Nederland en in het ontwikkelen en behouden van talent in de regio.

De HZ telt ruim 4600 studenten die bij ons niet alleen een vak leren, maar zich tijdens hun voltijd-, deeltijd of duale-opleiding ook ontwikkelen tot een persoonlijkheid. Het is onze missie om de meest persoonlijke hogeschool van Nederland te zijn. Jaarlijks volgen ook honderden professionals een cursus of opleiding.

De HZ biedt haar onderwijs aan vanuit de bijzondere combinatie van vier kernacademies en drie profielacademies waarbinnen 25 hbo-opleidingen zijn geclusterd. De kernacademies Academie voor Educatie & Pedagogiek, Economie & Management, Technologie & Innovatie en Zorg & Welzijn focussen op de regionale verankering. De profielacademies Delta Academy, Scaldis Academy en De Ruyter Academy zijn ingericht rondom een bepaald profiel. Delta Academy focust op deltatechnologie. Opleidingen op het gebied van water, land en leven in deltagebieden komen hier samen. Scaldis Academy is specialist op het gebied van Coastal Business: toerisme, sport, wellness en internationale handel aan de kust. De Ruyter Academy bundelt opleidingen op het gebied van logistiek, energie, zeevaart en onderhoud.Postadres
Postbus 364
4380 AJ Vlissingen

Telefoon:0118-489000
Fax:0118-489200
Email:info@hz.nl
Internet:www.hz.nl